Kimyasal Hadıma, Danıştay'tan engel: 'Telafisi Güç ve İmkânsız Zararlara Yol Açabilir'
kategori : turkiye

eklenme : 21 Ağustos 2017 | 16:05

son güncelleme : 21 Ağustos 2017 | 16:08


Danıştay 10. dairesi 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler' kapsamındaki yönetmeliğin en önemli maddesi olan 'ilaçla tedaviyi' içeren maddeyi durdurdu


26 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik' ile cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresinde cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi de dahil önemli yaptırımlar öngörülmüştü.


Yönetmeliğin 7/1. maddesinde bu tedavi 'Cinsel saldırı suçlularına yönelik olmak üzere ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem' olarak tanımlandı.


Türkiye Psikiyatri Derneği ile bir vatandaş, yönetmelikte bulunan bazı hükümlerinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu


İlk olarak dosyayı inceleyen Danıştay Tetkik Hâkimi Ahmet Faruk Özer, yönetmeliğin yasal dayanağı olan İnfaz Kanunu’nun 108. maddesindeki 'tıbbi tedaviye tabi tutulma ve tedavi amaçlı programlara katılma yükümlülüğüne' vurgu yaptı.


Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği, bu nedenle de yönetmelikte 'yetki aşımı' olduğu belirtildi


Özer, yönetmeliğin 7/1. maddesinde yer alan 'cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem' ifadesiyle, kanunda karşılığı olmayan bir tanımlama yapıldığı ve 'tıbbi tedavi' kavramından ayrılındığını vurguladı. Hâkim Özer, bu durumun yetki aşımı olduğunu savundu.


Danıştay 10. Dairesi de bu maddenin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi.


Sadece kanunda açıkça belirtilmek, sınır ve kapsamı çizilmek suretiyle kişinin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin getirilebileceği belirtildi.


Ayrıca 'Kanunda sınırları belirsiz tedavi kavramını da aşar nitelikte yöntemler içeren davaya konu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamakta olup uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara yol açabileceği sonuçlarına varılmaktadır' denildi.


Uygulanacak tedaviden ne anlaşılacağı yasa ile açıkça belirtilene kadar yönetmelik kapsamında doktorlar herhangi bir tedavi gerçekleştiremeyecek.


WhatsApp’ta Paylaş Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş

Homer olsaydın nasıl tepki verirdin1

1

1

1

0

0

0

0
Yorum yapın


Hollywood'un ne yapmasını bekliyordunuz ki

Gerilebilir ekranların tanıtımına az kaldı, hayatımıza girmesine de biraz var

Yine mi ırkçılık

HBO hacklendi, Game of Thrones'un senaryosu sızdırıldı

Borsa İstanbul piyasa değeri en yüksek 20 şirketi açıkladı

İstanbulda pazarı satın alan biri bütün ürünleri bedavaya dağıttırdı

Eğer ileride aramızda bir savaş çıkarsa, keseriz oksijenlerini olur biter

Whatsapp ne hale geldi böyle

WiFi'nin papucu dama atılabilir, LiFi ile Ampul modem, Işık internet olacak

Bu adam yine mi ihanet etti, Marvel Inhumans'tan yeni video